Ankieta satysfakcji klientów firmy VIVO

Szanowni Państwo!

Niniejszą ankietę kierujemy do wszystkich naszych Klientów, ma ona na celu dokonanie obiektywnej oceny funkcjonowania naszej firmy. Ankieta składa się z 22 pytań. Ankieta jest anonimowa, tzn. wypełnione ankiety są automatycznie umieszczane w arkuszu z wynikami, bez podania imienia i nazwiska respondenta.

Państwa opinie są dla nas bardzo cenne, a informacje uzyskane za pośrednictwem ankiety będą podstawą do polepszenia procesu świadczenia naszych usług.

* W przypadku gdy nie potrafią Państwo udzielić odpowiedzi na dane pytanie proszę przejść do następnego.

1. W jaki sposób Pan(i) uzyskał(a) informacje o firmie VIVO?

(*)Proszę podać jaki?

2. Jak długo korzysta Pan(i) z usług firmy VIVO?

3. W jakiej porze roku korzysta Pan(i) z usług firmy VIVO?

4. Jakie czynniki zdecydowały o tym, że rozpoczą(ę)ł(a) Pan(i) współpracę z firmą VIVO? (można wybrać kilka opcji)

5. Z jakich usług firmy VIVO Pan(i) korzystał(a)? (można wybrać kilka opcji)

6. Czy usługi zrealizowane przez firmę VIVO spełniły Pana(i) oczekiwania?

(*)Jeśli NIE, proszę napisać dlaczego nie spełniły oczekiwań?

7. Czy firma VIVO oferuje wystarczająco szeroki wachlarz usług związanych z obsługą i organizacją imprez?

Jeśli NIE, prosze napisać jakich usług związanych z obsługą i organizacją imprez brakuje w ofercie naszej firmy?

8. Czy poleca Pan(i) firmę VIVO innym?

9. Jakie są Pana(i) propozycje zmian, służące doskonaleniu współpracy z firmą VIVO?

10. Na jakim poziomie kształtują się ceny usług firmy VIVO na tle konkurencji?

11. Jakie są według Pana(i) MOCNE strony firmy VIVO?

12. Jakie są według Pana(i) SŁABE strony firmy VIVO?

13. Czy jest Pan(i) skłonny(a) wystawić referencje firmie VIVO?

14. Proszę ocenić stronę internetową firmy VIVO (ww.vivo.net.pl) czy według Pana(i) zawarte tam informacje są wystarczające i łatwo dostępne?

Uwagi:

15. Jak Pan(i) ocenia jakość oferowanych przez firmę VIVO usług?

(*)Proszę wymienić usługi, do których Państwo maja zastrzeżenia:

16. Czy firma VIVO realizuje zlecone jej usługi na czas?

17. Jak ocenia Pan(i) wiedzę i kompetencje Pracowników firmy VIVO? (fachowość, znajomość zagadnień merytorycznych i rozwiązań praktycznych)

(*)Uwagi:

18. Proszę ocenić poziom obsługi Klienta przez Pracowników firmy VIVO podczas realizacji usługi dla Państwa? (uprzejmość, życzliwość, dostępność, chęć udzielenia pomocy)

(*)Uwagi:

19. Jak często Przedstawiciel handlowy firmy VIVO kontaktuje się z Panem(ią)?

20. Jak ocenia Pan(i) wiedzę i kompetencje naszego Przedstawiciela handlowego?

(*)Uwagi:

21. Czy Przedstawiciel handlowy terminowo przedstawia naszą ofertę oraz dokonuje wyceny usługi?

22. Jak ocenia Pan(i) pracę Przedstawiciela handlowego firmy VIVO?

(*)Uwagi:

Kontakt

VIVO

ul. Składowa 4, 64-920 Piła

Tel.: 501 589 300

E-mail: vivo@vivo.net.pl