TSA, SYLWIA GRZESZCZAK i NADMIAR

Na Dużej Scenie w Olszynkach zagrali zespół Nadmiar, Marek Piekarczyk ze swoimi ludźmi oraz Sylwia Grzeszczak.

Kontakt

VIVO

ul. Składowa 4, 64-920 Piła

Tel.: 501 589 300

E-mail: vivo@vivo.net.pl