Koncert muzyki ewangelickiej w wykonaniu chóru Angelus Silesius Ensamble, Kępno 04.09.2011

Realizacja nagłośnienia i oświetlenia.

Wszystkich obecnych powitał gospodarz kępińskiego kościoła - pastor Krzysztof Cieślar.

Podczas koncertu „Muzyka w kościołach protestanckich” zaprezentowany został chronologicznie repertuar powstały w ciąguczterech wieków Reformacji. Wykonano wszystkie reprezentatywne dla twórców orientacji protestanckiej gatunki o przeznaczeniu

liturgicznym: psalmy, pieśni religijne, motety oraz kantaty. Zwieńczeniem koncertu była muzyka współczesna, reprezentowana

zarówno przez nurt tradycyjny (np. pieśni luterańskie) oraz utwory tzw. kościołów wolnych (gospel).

Ideą przewodnią przy doborze repertuaru była prezentacja dzieł głównych kościołów protestanckich: reformowanego

(kalwińskiego), luterańskiego oraz wspólnot wolnych chrześcijan. Celem koncertu było zaś zapoznanie słuchaczy z muzyczną

kulturą owych wspólnot, przedstawienie różnorodnych form muzycznych oraz piękna i bogactwa muzyki kościelnej. Osiągnięto to

dzięki dziełom wybitnych twórców, takich jak m. in. J. S. Bach, F. Mendelssohn czy M. Reger. Muzykę polską reprezentowała

twórczość J. Gawlasa, wybitnego kompozytora XX w.

Zarówno repertuar jak i świetne wykonanie wszystkich utworów sprawiły, iż publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami,

nie kryjąc zachwytu całym koncertem.

Do realizacji wykorzystaliśmy system Mackie Fussion.

Kontakt

VIVO

ul. Składowa 4, 64-920 Piła

Tel.: 501 589 300

E-mail: vivo@vivo.net.pl